Forfattersnak: Tempo i din roman.

Advertisements

Tempo. Nu er vi dybt i romanmagien.

Skriver man genreromaner – som krimi eller spændingsromaner – har læseren en klar forventning om tempo i oplevelsen; Den skal føles hurtig og langsom på de rigtige tidspunkter.

Sagt på en anden måde: læseren skulle gerne opleve at historien drives frem de rigtige steder og ånder en naturlig måde. Er tempoet bevidstgjort fra forfatterens side kan læsningen føles musikalsk og magisk dragende.

Her er nogle virkemidler:

  • Begynd scenen midt i. Spring frem i tid. Skær opløbet væk. Det øger tempoet.
  • Dialog øger tempo. Det være sig indre og talt dialog.
  • Beskrivelser sænker tempoet. Jo længere beskrivelser, des langsommere er scenen.

Og alt ind imellem: Lang stillestående dialog eller lang indre dialog sænker naturligvis tempoet, ligsom korte beskrivelser imellem dialog – action tags på godt dansk – speeder det hele op.

Kodeordet er balance.

Det er en god ide, når du har revideret for henholdsvis plot, spænding og karakterudvikling, at revidere en ekstra gang med tempo for øje.

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.